Jaarlijks staat een rondje Lauwersmeer op het programma. Meestal in de maand april, wanneer veel zomergasten terug zijn en de zorg voor nageslacht in de natuur op de eerste plaats komt. Dit jaar heb ik Ezumakeeg, de haven van Lauwersoog en de Kollumerwaard bezocht. Naast de “gewone” vogelsoorten (graspieper, scholekster, grutto, kievit, zwaan, rietgors, kiekendief, torenvalk, buizerd, enz., enz.) toch weer twee verrassingen: de beflijster (drie stuks bij Ezumakeeg-Zuid) en de roodhalsfuut (in de haven van Lauwersoog). Met name de laatste had ik niet verwacht; de vogel bivakkeert er al enige tijd, maar er waren de laatste tijd geen meldingen meer gedaan. Toch dobberde hij half-slapend tussen de kotters.

Als laatste bijzondere soort wil ik nog de flamingo’s (2 stuks) noemen die in de Jan Durkspolder aan het fourageren waren. Al met al een zeer geslaagde fotodag. Zie de foto’s hieronder.

Rondje Lauwersmeer