Gele kwikstaart

Het zal voor de voorbijgaande fietsers (en die zijn er genoeg in deze Corona-tijd) een vreemd gezicht zijn geweest: twee volwassen kerels met toeters van lenzen die kruipend door een tulpenveld een kleine, overwegend gele vogel proberen te besluipen. Gekke

Spechten

De mooiste maanden voor wat betreft de vogelfotografie (april t/m juni) hebben voor mij weer een aantal verrassingen opgeleverd. Niet alleen de zoektocht naar het nest van een zwarte specht wordt beloond, ook dat van de middelste bonte specht is

Blauwborst

Het voorjaar begint echt wanneer de zomergasten terugkomen van hun verblijf in warmere streken. In weidegebieden klinkt vanaf maart bijv. weer de roep de grutto, de kievit en de tureluur. Kom je in het voorjaar in gebieden met rietvelden, dan stuit je zonder twijfel op o.a. de

Helgoland

Tijdens het hemelvaartweekend van 2017 hebben we een bezoek gebracht aan Helgoland en het ernaast gelegen eilandje Düne. Voor natuurfotografie vormen deze twee mini- eilandjes in de Noordzee, zo’n 7o km uit de Duitse kust, een  waar walhalla. Met name de