Het voorjaar begint echt wanneer de zomergasten terugkomen van hun verblijf in warmere streken. In weidegebieden klinkt vanaf maart bijv. weer de roep de grutto, de kievit en de tureluur. Kom je in het voorjaar in gebieden met rietvelden, dan stuit je zonder twijfel op o.a. de rietzanger, de karekiet en de snor (al zal je deze laatste meer horen dan zien).

Eén van mijn favorieten in het vroege voorjaar is toch wel de blauwborst (Luscinia svecica). Amper terug uit Afrika laat deze vogel meteen zijn prachtige geluid horen, vaak vanaf een rietpluim of lisdodde (de sigaar). Ook zijn typische baltsvlucht is heel herkenbaar: de vogel stijgt met kabaal op en laat zich in een parachute-achtige glijvlucht weer afzakken in het riet.
Het gaat goed met deze vogel; hij is bezig met een ware opmars en is inmiddels van de Rode Lijst gehaald.

Hieronder volgen een aantal foto’s, gemaakt in de Onlanden, bij de stad Groningen.

 

Blauwborst