Begin juli komen er meldingen van een gesignaleerde woudaap (Ixobrychus minutus) in Heerenveen. Het zou zelfs niet eens om één exemplaar gaan, maar om een paartje. Ook een jong is waargenomen. Op goed geluk ben ik naar het Heidemeer gegaan, maar de vogel laat zich aanvankelijk niet  zien. Er staan nog enkele vogelaars met hun apparatuur. Na een uur wachten wordt er toch een exemplaar ontdekt die zich hoog in de rietpluimen aan het poetsen is. De afstand is vrij groot; de foto’s zijn niet super, maar de waarneming is bijzonder.
Na een kwartier besluit de vogel naar een andere rietkraag te vliegen. Daar is hij korte tijd goed waarneembaar. Hij loopt met speels gemak en in een flinke vaart door het woud van rietstengels. Plotseling staat hij in een spagaat tussen twee stengels. Een prachtig gezicht. Deze beweging (hij is op jacht naar voedsel) is maar van korte duur. Gelukkig kon ik daar nog enkele beelden van vastleggen. Al zijn het geen hoogstaande foto’s, toch is weer een bijzonder moment!

Een link naar een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=7uWdsPKQIbc

De Woudaap is familie van de reiger. Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en insecten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen, en zijn daarin moeilijk waar te nemen. Woudapen leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting met een woudaap is een zeldzame aangelegenheid; de vogel staat op de rode lijst. In vlucht is met name een mannetje woudaap opvallend: een zwarte rug en vleugels met blonde lichtgele dekveren zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort dan ook vrijwel uitgesloten.

 

De zeldzame woudaap