Spechten

De mooiste maanden voor wat betreft de vogelfotografie (april t/m juni) hebben voor mij weer een aantal verrassingen opgeleverd. Niet alleen de zoektocht naar het nest van een zwarte specht wordt beloond, ook dat van de middelste bonte specht is

Blauwborst

Het voorjaar begint echt wanneer de zomergasten terugkomen van hun verblijf in warmere streken. In weidegebieden klinkt vanaf maart bijv. weer de roep de grutto, de kievit en de tureluur. Kom je in het voorjaar in gebieden met rietvelden, dan stuit je zonder twijfel op o.a. de

Helgoland

Tijdens het hemelvaartweekend van 2017 hebben we een bezoek gebracht aan Helgoland en het ernaast gelegen eilandje Düne. Voor natuurfotografie vormen deze twee mini- eilandjes in de Noordzee, zo’n 7o km uit de Duitse kust, een  waar walhalla. Met name de

Juni 2016

De ijsvogels willen mij maar niet loslaten. Ik steek  onevenredig veel tijd in het vastleggen van deze soort en hun gedrag. Dat heeft wel als voordeel dat ik steeds beter dit gedrag weet te plaatsen. Ondertussen ben ik getuige geweest

Terschelling

Tijdens het Pinksterweekend waren we eerst voor een korte vakantie op Terschelling. En wat mij betreft gaat dit vaker gebeuren; want wat een prachtig landschap. Ook de zee trekt altijd. Zwalken over het strand, uitwaaien, zand in je haar. De zoute