Blauwborst

Het voorjaar begint echt wanneer de zomergasten terugkomen van hun verblijf in warmere streken. In weidegebieden klinkt vanaf maart bijv. weer de roep de grutto, de kievit en de tureluur. Kom je in het voorjaar in gebieden met rietvelden, dan stuit je zonder twijfel op o.a. de

Helgoland

Tijdens het hemelvaartweekend van 2017 hebben we een bezoek gebracht aan Helgoland en het ernaast gelegen eilandje Düne. Voor natuurfotografie vormen deze twee mini- eilandjes in de Noordzee, zo’n 7o km uit de Duitse kust, een  waar walhalla. Met name de

Pestvogel

De pestvogel, Bombycilla garrulus, is een wintergast die wisselend in aantallen naar ons land afzakt in de maanden oktober t/m februari. Vanuit Rusland en Scandinavië doet deze (bijna exotische aandoende) vogel ons land dit jaar weer eens in een behoorlijk

Juni 2016

De ijsvogels willen mij maar niet loslaten. Ik steek  onevenredig veel tijd in het vastleggen van deze soort en hun gedrag. Dat heeft wel als voordeel dat ik steeds beter dit gedrag weet te plaatsen. Ondertussen ben ik getuige geweest

Terschelling

Tijdens het Pinksterweekend waren we eerst voor een korte vakantie op Terschelling. En wat mij betreft gaat dit vaker gebeuren; want wat een prachtig landschap. Ook de zee trekt altijd. Zwalken over het strand, uitwaaien, zand in je haar. De zoute

Ransuil

Ransuil

Ransuil gespot in de Wilgen. Tijdens een wandeling ontdekten we aan de stam van een vliegden witte strepen. Duidelijk sporen van uitwerpselen. Een blik naar boven leverde ons al gauw de aanrichter van deze versierselen op; een ransuil zat heerlijk

Vuursalamander

Vuursalamander

Tijdens de wintersportvakantie in Oostenrijk in februari hadden we tijdens een wandeling een ontmoeting met een uit de winterslaap gekomen vuursalamander (Salamandra salamandra). Op een kaal wandelpad kroop het beest traag vooruit. Op een bepaald moment bleef hij roerloos zitten en was het mogelijk