Maart 2022 gaat weerkundig de boeken in als meest zonnige ooit. Nagenoeg is er geen neerslag gevallen en de zon heeft zich bijna elke dag laten zien. Onder invloed van deze opleving is de natuur dan ook niet te stoppen. Met name koudbloedige dieren als reptielen en amfibieën maken dankbaar gebruik van de warme temperaturen. De paringsdrift is groot.

Bij de Catspoele (Dellebuurster Heide) en in de poelen van Diakonievene is dit prachtig te volgen. Hele groepen ringslangen zijn waarneembaar; de hormonen doen hun werk en groepen slangen krioelen tussen riet en graspollen. Vanaf de vlonder van de Catspoele ben ik getuige van een zogenaamd ‘paringsbal’, waarbij meerdere mannetjes een vrouwtje omstrengelen. Zeker een groep van 10 ringslangen, waaraan kop noch staart te vinden is. Een enkele ringslang komt nog aanzwemmen om maar niets van dit feest te hoeven missen.

In het Diakonievene is een gelijksoortige actie gaande; hier zijn klokkende geluiden hoorbaar van heikikkers, klinkend vanuit het riet. De mannetjes zijn tijdens deze voortplantingstijd (duurt meestal maar net een dikke week) blauw gekleurd. Om ze goed te portretteren  moet je uiterst voorzichtig het water naderen. Bij de minste of geringste trilling schieten ze onder water.

Voorjaar in de Catspoele