De pestvogel, Bombycilla garrulus, is een wintergast die wisselend in aantallen naar ons land afzakt in de maanden oktober t/m februari. Vanuit Rusland en Scandinavië doet deze (bijna exotische aandoende) vogel ons land dit jaar weer eens in een behoorlijk aantal aan (invasie). Op het moment van schrijven zijn ze al zo’n drie weken fouragerend in vooral de kustprovincies (dus ook het noorden van ons land) actief. Ze doen zich tegoed aan allerlei soorten bessen; bessen van meidoorn, gelderse roos, liguster, cotoneaster en andere struiken. In het verleden werd deze vogel beschouwd als brenger van onheil, wat hem de twijfelachtige naam van “Pestvogel” heeft opgeleverd.

Een prachtige vogel om te zien. Hij heeft een rossig, beigebruin verenkleed en is getooid met een opvallende kuif. De brede staartpunt en de toppen van de handpennen zijn helder geel van kleur. Zwart oogmasker en zwarte bef. Het mannetje heeft een bredere gele staartband en meer felrode wasachtige aanhangsels aan het eind van de armpennen dan het vrouwtje. Opvallend is de roep: een soort belletjesgeluid. Ogenschijnlijk niet bang voor mensen, want je kunt deze vogelsoort vrij makkelijk van dichtbij fotograferen. De soort is een geziene gast in drukke woonwijken. De foto’s die ik hieronder heb geselecteerd zijn gemaakt in de stad Groningen.

Pestvogel