Murk Nijdam uit Wommels is een bijzondere boer. Hij laat zien dat het wél kan: een melkveebedrijf combineren met de MurkNijdamzorg voor weidevogels. Honderden weidevogels als grutto’s, kieviten en zelfs wulpen verdringen elkaar op zijn kruidenrijke grasland.
Deze boer met een groot hart voor de natuur wil iedereen graag mee laten genieten van de baltsende, zingende en broedende weidevogels op zijn land. En van de opgroeiende kuikens straks!

In 2005 heeft hij een stuk weiland onder water gezet en in één jaar tijd verdubbelde het aantal grutto’s. Vervolgens heeft hij nog een stuk onder laten lopen en nu zit zijn land eigenlijk vol: in 2013 broedden er alleen al 132 paar grutto’s!”

Op 18 april heb ik voor het eerst (en zeker niet voor het laatst) een bezoek aan zijn vogelhutten gebracht. Ik was uitgenodigd door  een fotoclub uit Ryptsjerk. Rond 6.30 uur arriveren we bij de traditionele boerderij van Nijdam. Geen grote ligboxstallen, maar een ‘ouderwetse’ schuur. Schuurdeuren wijd open, zodat groepen zwaluwen in en uit kunnen vliegen. Van de boer geen spoor.
We bezoeken de hutten; voor één hut moet je een tweehonderd meter varen met een fluisterboot om de weidevogels niet te verstoren. De hutten liggen perfect; je kunt fotograferen vanaf waterhoogte. Zo zouden ze alle vogelhutten moeten bouwen.
Het aantal soorten vogels is deze dag nog iets beperkt: kluten, grutto’s, een wulp, scholeksters, witte kwikstaarten, kieviten, eenden, visdiefjes, twee zwanen, een groepje kemphanen en een kiekendief. Maar…… het leverde een aantal prachtige foto’s op.

In april en juni 2017 zijn we nog twee keer op bezoek geweest op deze schitterende locatie en daarvan zijn nog een aantal foto’s toegevoegd.

Foto’s april en juni 2017:

Bezoek aan vogelhutten Murk Nijdam